enpl
Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa, 28-30.11.2018, Hotel AMBASADOR PREMIUM, Łódź
enpl
Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa, 28-30.11.2018, Hotel AMBASADOR PREMIUM, Łódź

Streszczenia

Zakładka dla panelistów, którzy będą zamieszczać swoje streszczenia...
Formatki do pobrania

Streszczenia i pełne artykuły należy wysyłać na adres: mbaczynska@moratex.eu

Formularz - STRESZCZENIE

Formularz - PEŁNY TEKST

Wytyczne posterów

Poster format A0 lub roll-up 80/200 cm

STRESZCZENIA

Organizatorzy

Komitet Honorowy

 • Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • gen. bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej
 • gen. bryg. Leszek Suski, Komendant Główny PSP, Komenda Główna Państwowej Straży
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Marzena Fejdyś (Z-ca Dyrektora ds. naukowych ITB „MORATEX”)
 • insp. dr Marek Fałdowski (Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 • podinsp. Dr Zbigniew Mikołajczyk (Z-ca Komendanta Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (Kierownik Katedry Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej)
 • prof. dr prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Warszawie)
 • dr hab. inż. Zbigniew Stempień prof. (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej)
 • mł. insp. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • mł. insp. dr Magdalena Zubańska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Konferencja jest współfinansowana w ramach decyzji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 5268/E-163/R/2017-1 z dn. 15. maja 2018 r.

Patronat Honorowy